Archiwum kategorii: Uncategorized

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

13 maja 1917 roku w Fatimie w Portugalii Najświętsza Maryja Panna ukazała się trojgu dzieciom : Łucji,Hiacyncie i Franciszkowi.
Poleciła im :

–  codzienną modlitwę różańcową
–  pokutę za grzeszników
–  a dla uproszenia pokoju w świecie,nabożeństwo do Niepokalanego Serca                                     Maryi (tzw. pierwsze soboty miesiąca)

Mimo danego nam czasu, mija 100 lat a prośba Maryi o nabożeństwie pierwszych sobót wciąż jest mało znana i przez niewielu praktykowana. Jest to ostatnie niewypełnione żądanie Matki Bożej Fatimskiej.

Matka Boża Fatimska , objawiając się Siostrze Łucji,poleciła , aby odprawiać nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca .Do każdego , kto je odprawi , Matka Boża przybędzie w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia .Praktykowanie tego nabożeństwa oddala widmo wojny i sprawi , że Rosja ostatecznie się nawróci.

WARUNKI ODPRAWIENIA NABOŻEŃSTWA PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

1. Spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca
(może być także kilka dni wcześniej lub później)

2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca (Musimy być w stanie łaski ,jeżeli spowiedź jest w innym dniu )

3. Różaniec w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca .Jedna część (pięć tajemnic)

4. 15-minutowe rozważanie na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca

Każdy z warunków podejmujemy w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pan Jezus wskazał ,że to nabożeństwo jest zadośćuczynieniem za pięć zniewag , którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi.

Pierwsza zniewaga – obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Druga zniewaga – obelgi przeciw Dziewictwu Najświętszej Maryi Panny.

Trzecia zniewaga – obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu.

Czwarta zniewaga – obelgi ,przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność , wzgardę ,a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki.

Piąta zniewaga – bluźnierstwa,które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca może być odprawione we wspólnocie lub indywidualnie .

Z objawień fatimskich :
13 lipca 1917r. – Maryja ogłasza:
„Przybędę , by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty”.

Objawienie treści nabożeństwa pierwszych sobót siostra Łucja miała 10 grudnia 1925r. w Pontevedra w kaplicy klasztoru Sióstr Doroteuszek .
Najświętsza Panna powiedziała :

„Córko moja ,spójrz,Serce moje otoczone cierniami , którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią .
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu , że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia
do tych wszystkich,którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź , przyjmą Komunię Świętą , odmówią jeden Różaniec i przez 15 minut
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia ”

Za życia Jan Paweł II odprawiał pierwsze soboty miesiąca . Powtarzał : „Co do mnie muszę wyznać , że nigdy nie czułem się tak szczęśliwy jak
wtedy , kiedy przychodzi pierwsza sobota „.
Sam bóg dał nam znak czasu, którym była śmierć Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2005r.w pierwszą sobotę miesiąca. Ojciec Święty mimo agonii , zdołał spełnić wszystkie warunki tego nabożeństwa.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca zostało oficjalnie zatwierdzone tylko w trzech krajach : Portugalii,Hiszpanii i Polsce, ale i tak jest w nich
mało znane i praktykowane .Ponieważ to nabożeństwo zagraża władzy szatana na ziemi robi on wszystko aby nie dopuścić do jego rozpowszechnienia .
Kard. Joseph Ratzinger (późniejszy Benedykt XVI) ogłosił , że związany z nabożeństwem kult Niepokalanego Serca Maryi jest ratunkiem dla świata , że
kryje się w nim potęga silniejsza od „broni wszelkiego rodzaju „.

 

PIERWSZE SOBOTY DLA DZIECI

  • multimedialne rozważania w książce i płycie : ,, Spójrz na to serce ” autor – Ewa Hanter do nabycia w księgarniach ,, Naszego Dziennika ” e-mail : zamówienia@naszdziennik.pl