2020 NOWY ROK DLA ŻYCIA

Nowy rok dla życia

ROZMOWA / z Łukaszem Grabałowskim,
inicjatorem ogólnopolskiej akcji 2020 Dla Życia.

Na czym polega inicjatywa 2020 Dla Życia?

Wraz z żoną Dorotą byliśmy w kinie na filmie „Nieplanowane”. Najbardziej poruszająca
była dla nas scena, gdy obrońcy życia modlili się nad szczątkami dzieci abortowanych.
Jak się okazało, to był moment nawrócenia Abby Johnson, której historię życia
ukazuje film. Każdy powinien go zobaczyć, po wyjściu z kina nie ma już innej drogi jak tylko
ta, aby wszystkimi sposobami bronić życia nienarodzonych dzieci! Obraz ten zrobił na nas nie tylko ogromne wrażenie, ale pobudził do konkretnego działania. Pomyślałem, co zrobić, aby takie nawrócenia wymodlić w Polsce, aby grzechu aborcji w naszej Ojczyźnie nie było. Postanowiliśmy zachęcić wszystkich do modlitwy w
obronie dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją. Zrozumiałem,
że trzeba użyć broni mającej największą moc. Wiemy, że najpotężniejszą modlitwą
jest Eucharystia. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy pragną ratować dzieci
poczęte, aby zamawiali Msze św. w intencji „o całkowite zaprzestanie
grzechów aborcji w Polsce”. Chodzi nam o to, aby każdego dnia przez cały rok
2020 gdzieś w Polsce była sprawowana Msza św. właśnie w tej intencji.

Gdzie można zgłosić udział w akcji?

Prosimy, aby osoby, które włączą się w inicjatywę, zgłaszały
swój udział za pośrednictwem formularza na stronie
www.2020dlazycia.pl, podając, gdzie i kiedy będzie sprawowana
Eucharystia w obronie
poczętych dzieci. Wszystkie te
dane zamieszczać będziemy w
dostępnym na stronie kalendarzu.

Zachęcacie też, aby na te Msze św. zapraszać całe rodziny.

– Ważne jest to, aby ci, którzy zamówią Mszę św., także w
niej w pełni uczestniczyli, przyjmując Pana Jezusa do swojego
serca. Optymalna byłaby sytuacja, aby zapraszali na nią swoich bliskich, przyjaciół, znajomych. Bardzo ważne jest, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tej akcji, stąd
zachęcamy do jej promocji w mediach społecznościowych czy też na przykład poprzez
wysłanie SMS-a.

Myśl o podjęciu inicjatywy zrodziła się po obejrzeniu filmu „Nieplanowane”, jakie
były kolejne natchnienia?

Uświadomiłem sobie, że rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Świętego
Jana Pawła II. Już za kilka miesięcy, 18 maja, będziemy przeżywać stulecie urodzin
św. Jana Pawła II – Papieża życia, który bronił każdego życia ludzkiego od poczęcia
do naturalnej śmierci; wzywał nas do budowania cywilizacji miłości. Na to też
zwraca uwagę uchwała Sejmu ustanawiająca Rok Świętego Jana Pawła II. Widzimy, że w
Polsce zabijane są w świetle prawa najbardziej niewinne, bezbronne dzieci. Dlatego tak
bardzo potrzebna jest modlitwa o całkowite zaprzestanie grzechów aborcji w Polsce. W
ten sposób, broniąc życia poczętego, ciągłą modlitwą w intencji nienarodzonych chcemy
uczcić rok poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Musimy się przejąć przestrogą
Papieża, który mówi do nas, że „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem
bez przyszłości!”. Pragniemy realizować jego wezwanie do ratowania każdego człowieka
od poczęcia, mając też na uwadze pomyślność Polski i naszego Narodu.

Akcja już wystartowała?

Na początku grudnia powstała na jej potrzeby specjalna strona internetowa
www.2020dlazycia.pl. Bardzo się cieszymy, że już kilkanaście
Mszy św. zostało zapisanych. Na chwilę obecną są to między innymi zgłoszenia od zaprzyjaźnionych kapłanów, którzy złożą dar Eucharystii, modląc się „o całkowite zaprzestanie grzechów aborcji w Polsce”. Wiadomość idzie w świat. Najważniejsze jest, aby dotarła ona do wszystkich Polaków. Mam nadzieję, że będziemy mogli stwierdzić, iż cały 2020 rok, każdy jego dzień, był czasem naszego wołania do Pana Boga w intencji obrony życia nienarodzonych. Jestem przekonany, że tak potężne wołanie przyniesie dobre owoce, że wiele dzieci nienarodzonych zostanie uratowanych, że ludzkie serca otworzą się
na dar życia, że zmieni się świadomość Polaków na temat aborcji. Aborcja to zabicie
dziecka, ten niepodważalny fakt musi determinować nasze działania, także działania, polskie prawo stanowione.

www.2020dlazycia.pl

ŹRÓDŁO NASZ DZIENNIK nr 293 6649 str. 20