ZATRZYMAJ ABORCJĘ

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

http://zatrzymajaborcje.pl/

ZATRZYMAJ ABORCJĘ
Posłowie dostali nową szansę, żeby ochronić prawo do życia dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Wniosek o rejestrację komitetu „Zatrzymaj aborcję” wraz z projektem ustawy zabraniającym zabijania dzieci poczętych z po-
wodu ich niepełnosprawności i choroby jest już w Sejmie.
Projekt jest bardzo krótki. Z ustawy o planowaniu rodzi-
ny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży została wykreślona przesłanka eugeniczna. – Oczywiście zdajemy sobie

sprawę z tego, że tę ustawę należałoby napisać od nowa, zmienić w całości. Na razie

robimy jednak pierwszy prawny krok w kierunku ochrony życia. Po to, by uratować życie tysiącom polskich dzieci zabijanych tylko dlatego, że podejrzewa się u nich chorobę lub
niepełnosprawność – mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk z inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” oraz dyrektor CitizenGO w Polsce.
Po zgłoszeniu projektu marszałek Sejmu ma dwa tygodnie
na rejestrację Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Zatrzymaj

aborcję!”. Oznacza to, że już we wrześniu rozpocznie się zbiórka podpisów pod projek-

tem. A zgłosiło się do tego już blisko 9 tysięcy chętnych.
– Polacy są za życiem. Jest bardzo duże poparcie akcji
zmierzającej do tego, by nie zabijać w Polsce dzieci podej-
rzanych o chorobę lub niepełnosprawność. Zarówno ludzie starsi, jak i młodzi mówią
nam, że bardzo cieszą się, że w końcu dzieci chore będą chronione. Że czas najwyższy, by
politycy wzięli pod uwagę głos obywateli i zakazali aborcji –

mówi Magdalena Łońska, koordynator lubelskiego oddziału

Fundacji Życie i Rodzina. – Okrucieństwo aborcji widać na
plakatach, które pokazujemy. Ludzi to przekonuje – dodaje.
– Każde życie jest ważne. Święty Jan Paweł II pozostawił
nam piękną spuściznę, jeśli chodzi o ochronę życia. Tylko musimy jego naukę wcielać w życie. Dlatego apeluję do posłów, by wzięli to pod uwagę podczas
prac nad projektem – stwierdza Tomasz Żądło, wolontariusz lu-
belskiego oddziału Fundacji, osoba niepełnosprawna.
Okrutna dyskryminacja
Postulowana zmiana w ustawie polega na wykreśleniu tzw. przesłanki eugenicznej, na podstawie której zabijane są dzieci, u których stwierdzono „duże praw-
dopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia”
lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. To jest okrutna dyskryminacja. Ta inicjatywa ma to zakończyć. Dajemy nadzieję rodzinom, dzieciom i matkom  powiedziała wczoraj dziennikarzom Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. – Rzecz dotyczy podejrzenia choroby, nigdy nie ma pewności, że dziecko rzeczywiście jest chore. Doświadczenia wielu rodzin, u których podejrzewano choroby, a dzieci rodziły się zdrowe lub w dużo lepszym
stanie, niż prognozowano, pozwalają nam przypuszczać, że te diagnozy często są błędne i
są niepotwierdzone – zaznaczyła Korzekwa-Kaliszuk.
Krzyk dzieci
Z danych rządowych wynika, że w roku 2015 wykonano łącznie 1044 aborcje (tj. o 67 więcej
niż w roku 2014). Aż 1000 dzieci uśmiercono właśnie z powołaniem się na przesłankę eugeniczną. – Na mocy tej przesłanki ginie w Polsce 96 proc. wszystkich abortowanych dzieci. Praktyka ta cechuje się szczególnym okrucieństwem, gdyż aborcje ze
względu na wady u dziecka wykonuje się na zaawansowanym etapie ciąży (4., 5., 6. miesiąc). Z aborcji eugenicznych rodzą się żywe dzieci, które umierają
w męczarniach poza organizmem matki – wskazują inicjatorzy „Zatrzymaj aborcję”.

Projekt poparły organizacje pro-life z niemal 20 krajów, zrzeszone w Europejskiej Federacj dla Życia i Godności Człowieka „One of Us”. – To pokazuje, że tam, gdzie Europa mówi głosem swoich obywateli, opowiada się za życiem. Wszelkie naciski na Polskę, by nie zakazywać zabijania ludzi, ubrane w retorykę praw kobiet, są naciskami europejskiego establishmentu, który nie reprezentuje obywateli Europy – zaznaczyła Kaja Godek. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” podkreśliła, że liczy się z negatywnym odzewem

środowisk proaborcyjnych. Musimy pamiętać o tym, że jeden krzyk to jest ten krzyk lewicy,
która na ulicy głośno protestuje, która może przyjść, może narobić

hałasu. Ale ten drugi krzyk –krzyk dzieci mordowanych – na ulicach nie rozbrzmiewa, bo nie może. Ale on codziennie ma miejsce w polskich szpitalach.

To jest rzeczywistość, która przeraża dużo bardziej – stwierdza.
To nasz obowiązek
Na czyje poparcie może liczyć projekt? – Obrona życia człowieka od poczęcia jest naszym
fundamentalnym cywilizacyjnym obowiązkiem. Nie możemy go unikać, odkładać na potem. Teraz jest pora najwłaściwsza trzeba kuć żelazo, póki gorące i doprowadzić do uchwalenia przynajmniej tych zapisów, które eliminują aborcję eugeniczną.
Dzieci chore należy leczyć, a nie zabijać – zwraca uwagę Anna

Sobecka, poseł PiS. Osobiście deklaruję, że zaangażuję się w zbieranie podpisów. Mam nadzieję, że wpłynie ich dużo do Sejmu i że projekt poprą wszyscy, którym na sercu

leży dobro polskich dzieci – mówi poseł Piotr Uściński (PiS), wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Prawa do Życia.
– Każda inicjatywa zmierzająca do zapewnienia szerszej realizacji prawnej ochrony życia
człowieka zasługuje na całkowite poparcie – komentuje mec. Jerzy
Kwaśniewski, wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jak zaznacza, podczas prac sejmowych nad projektem powinien zostać bardzo mocno wyartykułowany szerszy postulat ochrony życia człowieka. – To będzie zadaniem poli-
tyków i posłów, aby poszukiwać takiego rozwiązania – wskazuje
prawnik.
ŹRÓDŁO NASZ DZIENNIK nr 190 z 18.08.17 str. 6

 

kliknij w link poniżej by przeczytać artykuł

 

PIS POPARŁ TEN PROJEKT OWACJĘ NA STOJĄCO

ŹRÓDŁO NIEDZIELA NR 34 z 20.08.17 str. 46-47