CUD EUCHARYSTYCZNY W LEGNICY W PARAFII ŚW. JACKA

1. Komunikat biskupa Kiernikowskiego z 10 kwietnia 2016r.

,, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu !

Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu , jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 r. przy udzielaniu Komunii św. upadła na posadzkę i która została podniesiona i złożona do naczynia z wodą, po pewnym  czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał komisję, której zdaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 r. został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje. Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: < W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego (…) ze zmianami , które często towarzyszą agonii >. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki. …”

2. Relikwia została wystawiona do publicznego kultu 2 lipca 2016 r.

,, Kolejne próbki pojechały do zespołu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Katedra Medycyny Sądowej UM w Szczecinie zastosowała metody badawcze o większej czułości i precyzji. W badania zaangażował się kierownik tej instytucji prof. Mirosław Parafianiuk.  Za pomocą specjalnych filtrów UV zbadał te same preparaty , które wcześniej poddano analizie we Wrocławiu.  Zespołowi badawczemu prof. Parafianiuka udało się wyodrębnić włókna mięśnia ludzkiego serca. Znajdowało się ono w stanie fragmentacji , jakie charakteryzuje organizmy w czasie agonii ”

Źródło ,, Przedziwny Znak W Legnicy ”       Wydawnictwo Prawdy Wiary