CUD EUCHARYSTYCZNY W SOKÓŁCE

12 października 2008 r. w kościele parafialnym św. Antoniego Padewskiego w Sokółce doszło do cudu eucharystycznego. Była to ,, zwykła ” niedzielna Eucharystia o godz. 8:30 a w polskim Kościele obchodzony był VIII Dzień Papieski. Czytania przewidziane na ten dzień były o : ,, Przypowieść o uczcie królewskiej ” , a z Listu św. Pawła do Filipian o : ,, Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa ….”                     ( Iz 25, 6 -10a,   Ps 23 , 1-2a. 2b -3.4.5.6 , Flp 4, 12, 19-20 , Mt 22, 1-14 .) Podczas udzielonej Komunii Świętej , Hostia upadła na stopień ołtarza. Ks. Jacek Ingielewicz podniósł ją i umieścił w naczyniu z wodą ( vasculum ). Po zakończonej Mszy świętej siostra zakrystianka Julia Dubowska przelała zawartość vasculum do innego naczynia i zamknęła je w sejfie zakrystii. Spodziewano się , że konsekrowana Hostia w sposób naturalny rozpuści się w wodzie. Tak się jednak nie stało. Tydzień później Hostia była częściowo rozpuszczona , ale był na niej czerwony skrzep. 30 października częściowo rozpuszczoną Hostię z czerwono-krwistą substancją w środku umieszczono na bielutkim korporale. Z upływem czasu Komunikant ,, wtopił się ” w korporał a ,, skrzep zaschnął ” . 7 stycznia 2009r. z korporału zostały pobrane próbki do badań naukowych. Przeprowadzili je patamorfolodzy z białostockiego Uniwersytetu Medycznego : prof. dr hab. med. Maria Elżbieta Sobaniec- Łotowska i prof. dr hab. med. Stanisław Sulkowski. Są to znani w kraju i zagranicą naukowcy, od ponad 30 lat zajmujący się diagnostyką histopatologiczną , autorzy wielu prac naukowych. Do badań użyto najnowocześniejszych mikroskopów świetlnych , jak również mikroskopu elektronowego transmisyjnego. Badacze byli zgodni w wynikach swoich obserwacji: to , co przebadali , nie było żadnym skrzepem , żadną krwią , ale stanowiło w całości tkankę mięśnia serca człowieka. Stwierdzono , że fragmenty budującego Hostię opłatka były ściśle spojone z włóknami ludzkiej tkanki : nawzajem się przenikały tak jakby fragment ,, chleba ” nagle przekształcił się w ,, ciało „. Od 2 października 2011 r. Cząstka Ciała Pańskiego wystawiona jest do publicznej czci.

Więcej w książce ,, Cud Eucharystyczny. Sokółka – przesłanie dla Polski i Świata ” , Henryk Bejda