DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

Inicjatywa ta zrodziła się po objawieniach fatimskich i stała się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej , pokuty i zadośćuczynienia za grzechy , które najbardziej ranią Jej Niepokalane serce. Na grunt polski została przeniesiona w 1987 r. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na indywidualnym modlitewnym zobowiązaniu podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy . Osoba podejmująca modlitwę odmawia jedną wybraną tajemnicę Różańca oraz dowolną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Inicjatywą promującą modlitwę jest aplikacja mobilna ( na smartfony ) Powerbank for life. Można ją darmowo pobrać na stronie internetowej :

www.powerbank4life.com