LIST OTWARTY O PRAWO DO ŻYCIA DLA NIENARODZONYCH I GODNĄ OPIEKĘ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LIST OTWARTY O PRAWO DO ŻYCIA DLA NIENARODZONYCH I GODNĄ OPIEKĘ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szanowny Pan
dr Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Szanowny Panie Prezesie

w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się druga z
kolei kadencja Sejmu, w której klub parlamentarny Prawa
i Sprawiedliwości posiada bezwzględnej większości. Nadszedł
więc najwyższy czas, aby zrealizować deklaracje zawarte
w programach PiS z 2014 roku: „Współcześnie chodzi
przede wszystkim o ochronę życia od poczęcia […].
W tych kwestiach nasze stanowisko jest jasne – bronimy
i będziemy bronić życia […]” i z 2019 roku: „Nasz
szacunek dla życia rozciąga się na całe jego trwanie”.

Oczekujemy, że Prawo i Sprawiedliwości niezwłocznie
doprowadzi do przyjęcia przez Sejm obywatelskiego
projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” oraz przygotuje
ustawę zwiększającą pomoc dla niepełnosprawnych do
poziomu gwarantującego pokrycie niezbędnych kosztów
leczenia i rehabilitacji.

Pragniemy przypomnieć, że wyeliminowanie tzw. przes
łanki eugenicznej z Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży zapowiedział Pan m.in.
w wywiadach prasowych w 2016 roku: „Na pewno trzeba
zatrzymał proceder uśmiercania dzieci, które mają różne
wady rozwojowe. To jest coś nieludzkiego i z tą eugeniką
trzeba w Polsce skończyć” („wSieci”) i w 2017 roku: „PiS
w żadnym wypadku nie wycofuje się z dążenia do zakazu
aborcji z powodu choroby dziecka” („Gość Niedzielny”).

Pragniemy także przypomnieć , że artykuł 38. Konstytucji
stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia”, a ratyfikowana
przez Polskę w 1991 r. Konwencja o prawach dziecka
jednoznacznie precyzuje, że „dziecko […] wymaga szczególnej
opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej,
zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod
którym podpisało się 830 000 Polaków, od 2017 roku jest procedowany w Sejmie. Niestety – jak dotąd – nieskutecznie.
Brak działań w tej sprawie skutkuje codziennie
śmiercią trojga nienarodzonych dzieci. To sytuacja niedopuszczalna,
którą należy jak najszybciej zmienić. Chore
dzieci winno się otoczyć opieką, a nie uśmiercać .

Z badań przeprowadzonych 25 stycznia 2020 roku
przez CBOS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Obroń-
ców życia Człowieka wynika, że większość Polaków
(91,6 proc.) jest zdania, że państwo powinno zwiększyć
pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci z
niepełnosprawnością.

Ufamy, że Prawo i Sprawiedliwość, posiadając sejmową
większość, niezwłocznie przyjmie ustawę „Zatrzymaj
aborcję” oraz znacząco zwiększy pomoc dla rodzin, które
na co dzień zmagają się z wieloma wyzwaniami i wydatkami,
związanymi z opieką nad ciężko chorymi dziećmi.
Zmiany winny dotyczyć m.in. podwyższenia wysokości
świadczeń przysługujących niepełnosprawnym, pełnego
finansowania rehabilitacji (także w warunkach domowych),
poszerzenia zakresu refundowania sprzętu medycznego
potrzebnego w codziennej opiece, a także zwiększenia
szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością.

Dlatego apelujemy do Pana, jako architekta „dobrej
zmiany”, o jak najszybsze wprowadzenie ustawowego
zakazu aborcji eugenicznej oraz jednoczesne zwiększenie
opieki Rzeczypospolitej nad jej niepełnosprawnymi
obywatelami.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia Człowieka
Wojciech Zięba
prezes zarządu

ŹRÓDŁO NASZ DZIENNIK NR 5 z dnia 6 marca 2020 r.

str. 2